IT-säkerhet berör fler än IT-avdelningen

Av tradition har ansvaret att skydda företagets information och IT-miljöer hamnat på företagets IT avdelning.

Om du frågar några medarbetare vem som är ansvarig för er IT-säkerhet lär du få svaret: IT-avdelningen. Men det är fler. Med ökade informationsmängder, integrationer, automatisering och allt fler hackerattacker sprids ansvaret till fler.

Men det finns metoder att hantera dessa utmaningar kring säkerhet.

Spara och förstöra gammal bokföring

Ditt företags redovisning innehåller i många fall känslig information som du inte vill ska komma i orätta händer. Men samtidigt säger bokföringslagen att all bokföring ska sparas i minst 7 år från att bokslutet är klart. Det innebär att alla företag under denna tid måste spara och förvara sitt bokföringsmaterial som till exempel kvitton och verifikationer. Det vill säga under en ganska lång tidsperiod.

Säker förvaring av detta bokföringsmaterial är viktigt för ett bra sekretessarbete på din ekonomiavdelning. Men det finns ett sätt att hantera bokföringslagens krav om att spara bokföringsmaterial i minst 7 år lite enklare.

Genom att skanna alla kvitton och verifikationer till digitalt format, behöver du spara originalkopiorna i 3 år, istället för 7 år.

Om du väljer att hantera ert bokföringsmaterial digitalt är det viktigt att hantera detta digitala material och alla filer säkert. Ett ypperligt tillfälle att se över är IT-säkerhet inom företaget, för att hantera er digitala företagsinformation på ett säker sätt.


Ekonomifunktionen får nya kompetenskrav

Företags ekonomihantering genomgår just nu stora förändringar vad gäller till exempel automatisering, integrationer och RPA (Robot Process Automation) samt digitalisering i största allmänhet.

Denna förändring innebär att det krävs kompetens inom IT-säkerhet även inom ekonomifunktionen, för att matcha denna omställning. Helt enkelt ekonomer som har kunskap om molnbaserade system och automatiserade arbetsflöden.

När resurser och pengar inte räcker (outsourca)
Uppgiften att skydda information på ett säkert sätt är ett ansvar som traditionellt sett företagets IT avdelning. Ett utmanande uppdrag då:

  • Användarnas behov av IT-stöd och antalet applikationer ökar med tiden.
  • Ökat informationsflöde med kunder, leverantörer samt internt ökade krav på automatisering och integrationer mellan olika system.
  • Många (företag och privatpersoner) utsätts för hackerattacker, nätfiske (phising) och andra IT relaterade hot.


Detta är förändringar som kräver mer resurser både vad gäller personal och kompetens samt investeringar i IT-säkerhet för alla företag, oavsett storlek och bransch.

Ett sätt att hantera dessa utmaningar är att outsourca er IT-miljö till molnet där både hantering och rådgivning av er IT-säkerhet hanteras av en professionell partner.

IT-säkerhet: hantera den vanligaste attackmetoden


Det går inte att undvika nyheter och artiklar om hackerattacker, phising och andra kriminella aktiviteter från cyberkriminella.

Där nätfiske idag är den vanligaste attackmetoden som berör oss alla. Den går ut på att lura oss. Att lura dig via ett mail, SMS, eller chatt-tjänst att besöka en webbplats eller öppna ett dokument. Där målet är att infektera din dator eller telefon med skadlig kod för att försöka komma över behörigheter till olika system.

Phising är med andra ord inte en teknisk utmaning kring IT-säkerhet som handlar om brandväggar eller antivirus applikationer. Den handlar om dig och mig, det vill säga hur vi som människor agerar på alla mail och sms som fyller vår inkorg dagligen.

Läs mer: IT-säkerhet och säkerhetsanalys från ECIT