Agda Res upphör – vi har ditt nya val – ECITexpense

Visma Enterprise har beslutat att stänga ner funktionen Agda Res som många företag använder idag för att rapportera och hantera alla utlägg, kvitton och reseräkningar. Denna utfasning av Agda Res innebär att från och med januari 2022 kan inget företag och organisation använda funktionen.

Förändringen innebär att vi är istället erbjuder er vårt system ECITexpense reseräkningssystem ECITexpense, den senaste generationens system för all utläggshantering och Expense Management i ert företag.  

Det här är ECITexpense

ECITexpense är en digital tjänst som hanterar alla typer av kvitton och reseräkningar. Dessutom är lösningen självlärande och integrerad med företagskort, elektronisk körjournal och olika ekonomisystem.

Grunden i ECITexpense är en mobil applikation som du laddar ner till din mobiltelefon från App Store (Apple) eller Google Play (Android).

Med ECITexpense tar den anställde en bild av sitt papperskvitto vars innehåll tolkas av en AI funktion i ECITexpense. 
Alla kvitton kan redovisas i ECITexpense, oavsett typ (papper eller digitalt) eller kvalitet.

Kvittoinformationen fylls i automatiskt vilket innebär att ECITexpense är mycket lättanvänd då de flesta utlägg bra kräver ett begränsat antal klick från användaren.

Funktioner i ECITexpense

Det här kan du göra med ECITexpense

 • Digitala kvitton från anslutna butiker
 • Automatisk kontering för utlägg
 • Automatisk kontering vid representation
 • Hantera inrikes- och utrikestraktamenten
 • Milersättning från elektroniska körjournaler
 • Påminnelsehantering
 • Företagskort
 • Mejla kvitton via e-post
 • Hantera utläggsrapporter för flera företag
 • Attest- och godkännandefunktioner
 • Administratörsgränssnitt
 • Skicka utlägg till ekonomisystem
Mer information om utläggshantering med ECITexpense

Läs mer om ECITexpense och se video om grunderna i ECITexpense på vår hemsida här >>

Se webbinarium om hur ni kan automatisera utlägg och reseräkningar med ECITexpense här >>

Att byta från Agda Res till ECITexpense

Med bakgrund av att Agda Res kommer stängas ner vid årsskiftet 2021/2022 önskar vi byta system för er senast under oktober 2021. Då har vi en väl tilltagen testperiod för övergång till ECITexpense från nuvarande system Agda Res.

Återkom gärna till oss på ECIT så snart som möjligt så vi tillsammans kan påbörja att planera övergången från Agda Res till ECITexpense tillsammans.